John Smith

Chief Product Officer
ACME

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb cccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccc

Experience

 • SVP, Product Management
  Amazon
  2017 - present
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • VP of Product Management
  Bing
  2015 - 2017
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • VP of Product Management
  dribble
  2013 - 2015
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • Group Product Manager
  Facebook
  2011 - 2013
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • Senior Product Manager
  Spotify
  2009 - 2011
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • Senior Product Manager
  Trip Advisor
  2007 - 2009
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • Product Manager
  Twitter
  2005 - 2007
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb

 • Associate Product Manager
  YouTube
  2003 - 2005
  aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbb
Post on your wall